Projekt rekonverze plynojemu na multifunkční aulu v industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě je samo o sobě ojedinělý architektonický počin.

Specifické podmínky stavby uvnitř skeletu národní kulturní památky a její náročné stavebně-technologické řešení v každém okamžiku výstavby požadují zaujetí pro věc a především odborný a značně kreativní přístup využívající veškeré technické možnosti existujících technologií a provozně-organizační flexibilitu. Stavbu realizuje společnost ­GEMO Olomouc, která disponuje značným know-how v oblasti stavební výstavby.

Využití věžových jeřábů v rámci stavby bylo vzhledem k omezenému prostoru ocelové konstrukce plynojemu takřka nemožné. Pro představu, velikost kompaktního (zastřešeného) objektu je 31,5 m v poloměru a 25,5 m výšky konstrukce. Dodavatel věžových jeřábů, společnost JVS, z důvodu urychlení stavby poskytla ne jeden, ale dva věžové jeřáby v rámci této stísněné stavby. Téměř uprostřed stavby stojí věžový jeřáb Liebherr 35K s výložníkem 25,5 m a výškou 20 m pod hák a přímo u stěny skeletu plynojemu vypomáhá speciální věžový jeřáb Liebherr 32TT se sníženou věží 14,5 m a teleskopickým výložníkem 18 až 30 m. Minimální nosnost těchto stavebních věžových jeřábů je 1,6 tuny a maximální 4 tuny. Koordinace provozu věžových jeřábů je řešena na míru šitým provozním řádem, který zohledňuje především práci věžových jeřábů nad sebou a mimo jiné také třísměnný provoz stavby.

Společnosti GEMO Olomouc přejeme hodně zdaru k úspěšnému dodání stavby a využití nabytých zkušeností při realizaci dalších zajímavých staveb.

Více o rekonverzi plynojemu v Ostravě se dočtete na stránce tvstav.cz.