Jednoduché řešení bezpečnosti na stavbě.

Základním hodnotovým pilířem společnosti JVS je zajištění a neustálé zvyšování bezpečnosti. Studiem rizik a jejich potenciálních příčin jsme identifikovali lidský faktor jako zásadní příčinu všech škod, které na stavbě mohou vzniknout.

Vedle standardních nástrojů, školení a prověřování kvalit pracovníků, nabízíme stavbám možnost snížit rizika škod dovybavením věžových jeřábů antikolizními systémy, zónovacími systémy nebo kamerami.

Antikolizní systémy

U staveb, kde hrozí kolize věžových jeřábů nebo kolize věžového jeřábu s jinými objekty, případně je zakázáno pohybovat se ve vymezeném prostoru, zajistíme speciální zařízení, které nedovolí jeřábníkům narazit do jiného stacionárního nebo pohybujícího se objektu. Jsou jimi buď softwarem řízené antikolizní systémy nebo jednoduché zónovací systémy (omezovače otoče).

Na sledovaných stavbách ve Francii, kde jsou antikolizní systémy povinné již několik desetiletí, je statisticky o 2/3 méně smrtelných úrazů než na podobných stavbách bez tohoto vybavení.

Poptávka

Kamerové systémy

U staveb, které předpokládají řízení stavebního věžového jeřábu z kabiny a v případech, kdy jeřábník nevidí na vazače (např. za budovou), doporučujeme instalaci speciálních kamerových systémů. V našich podmínkách se nám osvědčily vozíkové kamerové systémy napájené solárními panely.

Námi dodávané HD kamerové systémy s 20x/40x zoomem mají tak nízkou spotřebu, že bez nabíjení vydrží až 2 týdny provozu. K těmto kamerovým systémům lze dodat i speciální nahrávací zařízení napojené na centrální pult.

 

Poptávka

Školení a dokumentace

K zajištění bezpečnosti dále standardně provádíme:

  • Školení jeřábníků
  • Pravidelný bezpečnostní audit společnosti JVS
  • Školení montérů JVS pracovníky výrobních závodů
  • Zpracování systému bezpečné práce věžových jeřábu na stavbě klienta
  • Zpracování technických výkresů umístění stavebních věžových jeřábů
  • Kontrola dokumentace podloží pod věžovým jeřábem
  • Pravidelné revize stavebních věžových jeřábů
  • Kontrolujeme, zda jeřábníci na našich věžových jeřábech nejsou v seznamu nedůvěryhodných jeřábníků
Poptávka