SŽ uvádí, že z architektonického hlediska nový most „otevírá průhled údolím“.

Nad hladinou nádrže Orlík se už z obou břehů vzpínají části monumentálního železobetonového oblouku, který je součástí nového železničního mostu na trati Tábor – Písek. Oblouk se definitivně zaklene v prosinci. Na stavbě mostního díla, které bude v některých ohledech tuzemským rekordmanem, se ve čtvrtek uskutečnil kontrolní den. Přizváni byli i novináři.

Oblouk nového mostu, jehož stavba byla zahájena loni začátkem jara, bude mít rozpětí 156 metrů, čímž předčí současnou českou jedničku Podolský most (150 m). Půjde tak o největší železobetonový oblouk v tuzemsku. Ještě výrazně mohutnější je oblouk Žďákovského mostu, ten má ovšem ocelovou konstrukci. Všechny tři mosty překonávají Orlík.

Oblouk nového železničního mostu se staví po pětimetrových sekcích, kterých je třeba z každé strany zbudovat 16. Sedmnáctá sekce bude na vrcholu. Stavba jedné sekce trvá dle hlavního inženýra stavby ze Správy železnic Petra Žákovce 14 dní.

Oblouk během stavby drží ocelová lana uchycená na pylonech, které nad stavbou ční. Po dokončení oblouku budou přečnívající části nad mostovkou rozebrány a lana uřezána. „Aktuálně jsou hotovy dvě třetiny oblouku z každé strany. Po dokončení oblouku v prosinci se začne s propojováním mostovky,“ uvedl Žákovec. Zárodek mostovky už je na stavbě rovněž vidět. Celková délka mostu bude 300 metrů.

Stavbu provádí společnosti Metrostav a Metrostav TBR, které uspěly v tendru s cenou 544 milionů korun. Podle šéfa Metrostavu TBR Aleše Gotharda jde o dílo, které se v tuzemsku staví jednou za dlouhá desetiletí. Celkové náklady činí dle Správy železnic 684 milionů korun.

Konstrukce nového mostu by měla být dokončena v srpnu roku 2024. Poté bude následovat přeložení trati ze starého mostu, provoz by měl být na nový most převeden na konci listopadu 2024. Do června 2025 pak budou ještě probíhat dokončovací práce. Rychlost na novém mostě bude 70 km/h, po starém se kvůli jeho zchátralosti dnes jezdí 20 km/h. Nový most bude připraven i na případnou elektrizaci tratě v budoucnu...

Na této stavbě pomáhají i dva věžové jeřáby společnosti JVS, konkrétně Terex CTT 331 - 16.

Více informací naleznete na stránkách zdopravy.cz.