Realizace železobetonových monolitických konstrukcí jako budov a mostů vyžaduje nasazení různorodé zvedací techniky zvláště při armování, betonáži a manipulaci s bedněním.

V současné době, kdy ekonomika výstavby vyžaduje radikálně snižovat náklady, se na výstavbě komerčních a rezidenčních objektů, ale stále více i nadúrovňových úseků dálniční sítě, uplatňuje využívání stavebních věžových jeřábů jako manipulační techniky. Náklady na dopravu, montáž, nájem a obsluhu jsou nesporně nižší než u dlouhodobého nasazení kolových jeřábů a totéž platí o spotřebované elektrické energii.

JVS zajišťuje pronájem věžových jeřábů v České a Slovenské republice

Společnost JVS má sídlo v Otrokovicích. Z tohoto střediska je zajišťována doprava po celé Moravě. Dopravní park je vybaven vozidly MAN TGA a TGS 6x6 s hydraulickou rukou FASSI. Nejen po dálnicích České republiky jsou věžové jeřáby přepravovány pomocí speciálního dálničního podvozku Liebherr TRA 205, který je taktéž součástí dopravního parku. S těmito stroji je JVS schopen dopravit požadovaný věžový jeřáb do 3 hod. až na místo plnění zakázky. Vlastní montáž věžového jeřábu pak během dalších cca 5 hodin provádí provozní mechanici společnosti ihned po příjezdu na stavbu.
Oblast Čechy je zajišťována ze střediska v Praze - Kyjích a oblast Slovensko ze střediska v Bratislavě a Nitře. I tato střediska jsou vybavena vozidly MAN 6x6 a novými pojízdnými dílnami disponujícími speciálním nářadím pro tuto činnost. Pro zabezpečení spolehlivosti a bezporuchového provozu je odborná znalost všech mechaniků společnosti JVS rozšiřována při pravidelných školeních v německém školicím středisku výrobního závodu Liebherr v Biberachu.

Věžové jeřáby k pronájmu

Společnost JVS pronajímá výlučně věžové jeřáby Liebherr. Strojový park společnosti disponuje hlavně věžovými jeřáby typu K, samostavitelné až do vyložení 50 m, s výškou pod hák 35,1 m a maximální nosností 8 000 kg, které se využívají pro menší stavby. Společnost vlastní také věžové jeřáby s vrchní otočí s libovolnou výškou a vyložením do 70 m. Tyto věžové jeřáby jsou ovládány z kabiny nebo dálkovým ovládáním. Jsou osazeny převážně frekvenčními měniči a jejich mezní hodnoty naprogramovány z výroby tak, aby nedocházelo ke svévolnému přetěžování a tím porušování pravidel bezpečného provozu. Nedílnou součástí dodržování bezpečnosti při práci s věžovými jeřáby je pravidelná kontrola zvedacích zařízení po dobu provozu a střední opravy a kontroly stavu jednotlivých celků věžového jeřábu vždy při odstavení stavebního věžového jeřábu na servisních střediscích.

Zkušenosti JVS a spolupráce

Společnost JVS spolupracuje nejen s výhradním zástupcem společnosti Liebherr v České republice, společností LSC Brno, ale i s mnoha dalšími zástupci společnosti Liebherr po celé Evropě. Nasazení věžových jeřábů v místech, která vyžadují atypická řešení, jsou konzultována s výrobním závodem, případně se specialisty oprávněnými provádět statické posouzení jak kotvení, tak únosnosti podloží.

JVS dodávalo jeřáby na více jak 1000 staveb

Od roku 1992, kdy byla společnost JVS založena, jsme se účastnili na výstavbě více jak 1000 staveb. Jednalo se o bytové nebo průmyslové objekty, ale také o výstavbu silničních a železničních mostů, čistíren odpadních vod. Zkušenosti získané za tuto dobu se snažíme trvale promítat do návrhu a přípravy současných staveb.

Zbytek článku si můžete přečíst na stránce tvstav.cz.