Detailní plánování umožnilo rekonstrukci obří haly věžovými jeřáby bez přerušení výroby

Vysoké teploty panovaly v letních měsících pod střechou rozsáhlé haly lisovny otrokovické firmy Continental Barum. Společnost se proto rozhodla situaci řešit a přistoupila ke kompletní rekonstrukci vzduchotechniky topení a chlazení této budovy. To se týká plochy přes 48 000 m2.

Řešení navrhla otrokovická firma JVS. „Zadání znělo jasně. Potřebujeme obsloužit co největší plochu a práce nesmí omezit provoz v hale,“ nastínil situaci jednatel společnosti JVS - Petr Vacek. Pro tuto akci zvolila společnost JVS ze svého portfolia dva věžové jeřáby s horní otočí Terex CTT 331-16. Tento typ disponuje vyložením až 75 m a patří se svou velikostí a nosností 16 tun k největším věžovým jeřábům v České republice. Tuto dvojici pak firma JVS doplnila ještě o jeden obslužný skládkový věžový jeřáb Terex CTT 181-8.

Na montáž obřích věžových jeřábů byl potřeba největší mobilní jeřáb v ČR

Plánování této stavební akce s firmou Vamoz si vyžádalo přes jeden rok intenzivní společné práce. Pro sestavení jeřábů, Terex CTT 331-16, totiž musel být povolán největší mobilní jeřáb Liebherr LR 1750 od společnosti Hanyš v konfiguraci, která v ČR doposud nebyla použita. Tento mobilní jeřáb vážící 1050 tun musel být schopen zvednout a přenést zátěž v podobě jednotlivých konstrukčních dílů věžových jeřábu ­Terex na vzdálenost 145 m, přičemž nejtěžším dílem byla otoč s hmotností přesahující 9 tun. Náročná byla už jen samotná doprava mobilního jeřábu a příprava jeho dvou pracovních pozic (pozn.: Díky větší vzdálenosti vyložení mobilního jeřábu se podařilo snížit počet pozic ze 3 na 2 a tím významně uspořit další náklady). Jeřáb Liebherr
LR 1750 byl do Otrokovic dopraven 40 nákladními vozy a pro jeho sestavení, které trvalo 3 dny, bylo zapotřebí dvou dalších autojeřábů – 200tunového a 100tunového. Následná montáž každého z věžových jeřábů Terex CTT 331-16
si vyžádala cca 10 hodin plného soustředění všech pracovníků.

Dva 16tunové jeřáby Terex CTT 331-16 byly sestaveny největším mobilním autojeřábem Liebherr LR 1750

Vše se muselo zvládnout za plného provozu haly

Velkou výzvou bylo rovněž založení věžových jeřábů. Ty se kotvily do betonových patek o rozměru cca 3×3 m, které musela firma Vamoz zhotovit za plného provozu a za použití mikropilotů přímo v hale. Montáž věžových jeřábů pak také probíhala bez omezení provozu, což byla podmínka investora.

Počítat s nepřízní počasí se vyplatilo

„Jelikož mobilní autojeřáb LR 1750 může operovat jen do síly větru 8 m/s, museli jsme již v době plánování montáže věžových jeřábů Terex (cca 2 měsíce předem) stanovit 3denní okno pro případ nepřízně počasí. Udělali jsme dobře, protože při montáži prvního ze dvou věžových jeřábů Terex byl první den velmi silný vítr, který montáž znemožnil. Následující den se to však již podařilo. Z důvodu možných prostojů autojeřábu a zrychlení práce jsme si již den dopředu předmontovali části věžového jeřábu Terex,“ popisuje svou zkušenost Ing. Petr Vacek. Protože věžové jeřáby Terex nebudou manipulovat s břemeny blížícími se nosnosti 16 t, byly jeřáby nastaveny na dvojzávěs. Tím došlo ke snížení nosnosti na 8 t, která je naprosto dostačující pro potřeby stavby, a zároveň ke dvojnásobnému zvýšení jejich rychlosti.

Náhradní díly si věžový jeřáb zvedne sám

Stavební věžový jeřáb Terex CTT 331-16 byl vybrán proto, že jeřáby budou na stavbě nasazeny na poměrně dlouhou dobu a v případě, že by došlo k poruše některé z důležitých součástí věžového jeřábu (motor, převodovka nebo buben), každá o hmotnosti cca 1 t, dokáže tento typ věžového jeřábu díky pomocným jeřábům, které jsou jeho součástí, vyměnit tyto vlastní těžké komponenty. Pokud by věžový jeřáb nebyl vybaven takovou technologií, musel by se v případě poruchy povolat opět velký autojeřáb, což by znamenalo výrazné zvýšení nákladů i prodloužení doby opravy a tím zpomalení samotné rekonstrukce.

Celá rekonstrukce by měla být hotová do konce roku 2022. Před dokončením rekonstrukce bude na pracovníky firmy JVS čekat opět složitý úkol, a sice demontáž věžových jeřábů. Ta si vyžádá reverzní postup, který v žádném případě nebude o nic snazší než montáž.

Více o náročném projektu rekonstrukce výrobní haly se dočtete na stránkách tvstav.cz.