Jeřáby Vacek a Synové JVS dodává jeřáby na stavby už dvacet let

Společnost Jeřábový a výtahový servis s. r. o. Otrokovice, jeden z nejvýznamnějších pronajímatelů věžových jeřábů na českém trhu, letos slaví dvacet let od svého založení.

Za dobu svého působení dodala jeřáby na více než 1500 staveb po celé České republice, na Slovensku a v Horním Rakousku. Na otázky týkající se začátků firmy či současných problémů ve stavebnictví odpovídal zakladatel a majitel společnosti Ing. Antonín Vacek.

Proč jste se rozhodli podnikat právě s věžovými jeřáby?

V roce 1989 byla zahájena privatizace majetku v rámci Československé republiky a s tím byla spojena i reorganizace národního podniku Průmyslové stavby Gottwaldov, kde jsem byl zaměstnán v různých oborech a funkcích od roku 1970. Tam jsem získal mnoho provozních znalostí v oboru zvedacích zařízení, zemních strojů a montáže ocelových konstrukcí a zvedaných stropů. S ohledem na to, že jsem vystudoval na VUT Brno na fakultě strojní, obor zvedací zařízení, a protože jsem chtěl v tomto oboru pracovat dál, bylo logickým krokem založit vlastní firmu v tomto oboru. 

Jaké byly vaše začátky?

Otevření vyspělého západního trhu a možnost nákupu nových strojů mě zavedla k panu Ferdinandu Berringerovi, prokuristovi pobočky společnosti ­Liebherr ve Vídni, kde jsme zahájili, dnes již dvacetiletou, spolupráci a uskutečnili první nákupy věžových jeřábů. Postupně jsme vyřazovali zastaralé mechanizmy a v roce 2000 jsme již nabízeli jen věžové jeřáby od výrobce z Německa. Pravidelné školení, kterého se zúčastňovali servisní pracovníci, a pravidelné pracovní schůzky se zastoupením v České republice přinesly své ovoce. V současné době má společnost v Otrokovicích i v Praze kolektiv, který je co do technických znalostí na nejvyšší úrovni.  

Je těžké se na českém stavebním trhu prosadit?

Prosadit se v současné době na českém trhu je v převážné míře otázka ceny. Zatím si stavby bohužel jen zřídka spočítají, že o něco málo dražší, zato však rychlejší, bezpečnější a technicky dokonalejší stroje se jim vyplatí víc.

A jak těžké to bylo na začátku 90. let?

V letech 1991 až 1995, kdy ještě trh nebyl dostatečně připraven na změnu techniky, zavádění nových jeřábů na stavby vyžadovalo velké množství píle, času a snahy. Bylo potřeba vzít auto a jezdit po celé republice od stavby ke stavbě a nabízet jeřáby k pronájmu. Bylo nutné přesvědčovat přípraváře a ekonomy o tom, že nasazení takových věžových jeřábů jim ve výsledku přinese větší zisk a zároveň zvýší bezpečnost. Těžké to bylo v tom, že stroje tehdy ještě nebyly v Česku k dispozici a já jsem musel každému vysvětlovat, jak fungují, jaké mají parametry a v čem spočívá jejich výhoda. Společným úsilím s výrobním závodem Liebherr se pořádaly předváděcí akce, které pozvolna měnily myšlení vedoucích pracovníků stavebních firem.

Jak velká je konkurence ve vašem odvětví?

Zpočátku silně konkurovaly věžové jeřáby typu MB ze Slovenska, na které byli stavbyvedoucí i projektanti zvyklí. Do roku 2000 se situace i příchodem mladší generace stavbařů a vyšším využíváním výstavby monolitických konstrukcí změnila. Naše společnost v té době vyřadila slovenské jeřáby a nahradila je různými typy strojů od společnosti Liebherr. V současné době se speciálně pronájmem věžových jeřábů v ČR zabývá šest až sedm společností, což odpovídá poptávce trhu. 

V čem spočívá vaše výhoda oproti konkurenci?

Naše společnost se zaměřila na pronájem, servis, dopravu, montáže a demontáže. Z osmdesáti procent se jedná o rychlostavitelné věžové jeřáby typu K, které vyžadují velmi vysokou znalost a zkušenost jak technicko-hospodářských pracovníků, tak všech servisních pracovníků. V této specializaci je společnost jedničkou na českém a slovenském trhu. O našich kvalitách svědčí i nárůst zájmu rakouských firem o naše služby. Zbývajících dvacet procent tvoří jeřáby s horní otočí jako doplňkové k některým typům staveb. Případné volné pracovní kapacity věnujeme montáži, servisu a zajišťování revizních zkoušek jeřábů našich partnerů. Mimo to společnost vlastní upravená nákladní vozidla MAN 6x6 s hydraulickou rukou FASSI  XP  235, dva dálniční podvozky a další podvozky speciálně určené pro převoz těchto jeřábů po vlastní ose. Tyto činnosti nabízíme společnostem, které vlastní podobné jeřáby a požadují přesuny včetně vyřízení tras nadměrných nákladů. Dalším naším velkým plusem je to, že lidé, kteří to dělají, mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Navíc se neustále snažíme obnovovat jak jeřábový park, tak vozový park firmy.

Kolika jeřáby společnost JVS disponuje?

Máme k dispozici přibližně padesát vlastních jeřábů výlučně značky Liebherr z Biberrachu a v průměru deset jeřábů, které máme k dispozici od našich partnerů. Nabízíme jak rychlostavitelné jeřáby tak montované, a to buď na základovém kříži, kotvách nebo jeřábové dráze.

Co je největším problémem českého stavebnictví?

V současné době se objem stavební výroby v České republice snižuje. Za tento stav však nejsou zodpovědné stavební firmy. Problém spočívá v tom, že v současnosti není dost státních financí na inženýrské stavby. Velkým firmám pak nezbývá nic jiného, než pracovat i na menších stavbách. Tím však nechtěně likvidují malé firmy, které byly v minulosti odkázané jen na malé stavby regionálního charakteru.

S jakými problémy se ve vašem odvětví nejčastěji potýkáte.

Největším problémem stavebních firem je nedostatečná příprava a organizace výstavby. Vytendrované stavby se řeší na poslední chvíli, bez důkladné přípravy s cílem vydělat za každou cenu i na úkor subdodavatelů, dodržování bezpečnosti práce, dodržování technologických postupů výstavby a hlavně výrobcem předepsaných předpisů pro obsluhu jeřábů. S cílem dosáhnout zisku jsou zaměstnáváni na stavbě vazači a jeřábníci, kteří mají oprávnění vystavované „narychlo“ v rozporu s platnými předpisy. Z toho důvodu dochází ke škodám na jeřábech.

Jakou budoucnost má podle vás pronájem věžových jeřábů?

Věžové jeřáby najdou uplatnění od staveb rodinných domků, přes výškové budovy, až po dálniční mosty a rekonstrukce průmyslových objektů. Bez věžových jeřábů není možné se na stavbě obejít. Navíc výrobci neustále zdokonalují technické systémy ovládání s cílem omezit možnosti havárie jeřábu vlivem nepozornosti obsluhy. Věžové jeřáby, které vlastní společnost JVS Otrokovice, mají jak ovládání z horní kabiny, tak rádiové ovládání, umožňující pohyb jeřábníka s břemenem, i ovládání kabelové, které umožňuje pohyb do 10 m od středu jeřábu. Mnohé z nich mají frekvenční měniče, které umožňují plynulý pohyb břemene a zvyšují bezpečnost na stavbě. 

Kdybyste začínali znovu, udělali byste něco jinak?

Současné podmínky podnikání, které jsou v České republice nastavené, rozhodně nejsou dobré pro malé a střední podnikatele. Nařízení, která jsou v ČR platná, jsou nedopracovaná a zbytečně zaměstnávají podnikatele a zvyšují režijní náklady firem. Mít firmu, která nemá pravidelnou strojní výrobu, ale je závislá na poptávce ovlivněné klimatickými podmínkami a připraveností ze strany staveb a současně zaměstnávat draze vyškolené specialisty, má za následek každoročně méně finančních prostředků na obnovu parku.

Snažíte se i přesto nadále firmu inovovat?

Ano. V letošním roce jsme vybudovali novou servisní plochu o rozloze 4000 m2, která slouží k bezpečnému uskladnění náhradních dílů a příslušenství jeřábů. Nezanedbatelné je také posílení závodu v Praze na ul. Kutnohorská, který si svým vybavením s mateřskou společností v Otrokovicích rozhodně nezadá. Navíc jsme letos rozšířili svůj strojový park o dalších pět jeřábů. Vzhledem k tomu, že se nejspíš v ČR situace ve stavebnictví tak brzo nezlepší, chystá se společnost využít znalost cizích jazyků současného vedení, tedy angličtiny, němčiny, slovinštiny či chorvatštiny a rozšířit svoji činnost v rámci svého oboru i na jiná území Evropy.

Co je základem úspěšného podnikání?

Dvě věci. Peníze a chuť pracovat. A pak taky dobrý kolektiv, na který se dá spolehnout.

Vybavíte si nějakou stavbu, která byla obzvlášť náročná, případně něčím specifická či zajímavá?

Náročná rozhodně byla rekonverze Plynojemu ve Vítkovicích, kde ve stísněném uzavřeném prostoru plynojemu pracovaly hned tři věžové jeřáby zároveň a to pro společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Velmi dobrá pak byla spolupráce s firmou Metrostav a.s. na výstavbě zásobníků PHM v Loukově, taktéž výstavba ocelových nádrží na PHM ve Slovnaftu Bratislava. Náročná je ale bezpochyby také každá akce, kterou děláme v centru Vídně a to kvůli velmi stísněným prostorám.

zdroj článku