Nejvyšší most ve střední Evropě roste na pomezí Slovenska, Česka a Polska

Téměř šest set metrů dlouhý a devadesát metrů vysoký. To jsou míry, kterými se už brzy bude pyšnit dálniční most na nově vznikajícím úseku dálnice D3 úsek Svrčinovec – Skalité na Slovensku.

Vzhledem ke svým parametrům se tak brzy stane nejvyšším mostem nejen na Slovensku, ale v rámci celé střední Evropy. Velkolepost stavby potvrzuje i skutečnost, že bylo nutné využít mimo jiné i stometrový věžový jeřáb. Zajistit nejen tento, ale i další čtyři vysoké jeřáby měl za úkol pronajímatel věžových jeřábů společnost Jeřábový a výtahový servis (JVS). Zhotovitelem tohoto dálničního mostu je společnost Váhostav ‑ SK. Zajímavostí tohoto mostu je i stavba větrolamu, který byl zatím vybudován pouze na dalších dvou mostech v celé Evropě. Ten by měl zabránit působení bočního větru na projíždějící vozidla.

Mostní objekt, který nese pracovní název SO 244 „Valy,“ tvoří celkem devět polí a celková délka přemostění pak dosahuje 588,597 m, přičemž maximální rozpětí mezi jednotlivými poli je 92 m. Výstavba tohoto mostu byla zajímavá, ale i náročná od samotného počátku. Hned první výzvou bylo vybudování přístupových cest na staveniště a v jeho rámci. Území stavby bylo totiž před jejím započetím zalesněné a ve strmém svahu.

ZPŮSOB VÝSTAVBY A TECHNICKÉ ÚDAJE MOSTU

Vzhledem k výšce mostu nad terénem bylo nutné na jednotlivé části mostu použít rozdílné postupy výstavby. Zatímco krajní pole byla budovaná na pevné skruži, středová pole bylo nutné vybudovat s pomocí letmé betonáže.

Spodní stavba je tvořena dvěma krajními a osmi mezilehlými podpěrami. Založení jednotlivých podpěr bylo vzhledem ke složitým geologickým podmínkám stavby velmi komplikované. Výška jednotlivých pilířů pod zárodky mostu se pohybuje od 24,55 m do 76,2 m. Část bylo nutné založit hlubinně na velkoprůměrových pilotech či mikropilotech a část plošně. Rozdílů mezi krajní a středovou částí mostu je však víc. Zatímco krajní pilíře mají v příčném řezu tvar písmene H s příčnou stěnou orientovanou napříč mostu, vnitřní pilíře budované s pomocí letmé betonáže jsou tvořeny dvojicí stěn, které jsou ještě navíc u pilířů vyšších než 50 m vzájemně propojené stěnou do výšky 20 metrů od nosné konstrukce. Horní část těchto pilířů je s nosnou konstrukcí propojena rámově.

Pilíře byly budovány pomocí šplhacího bednění, které bylo posouvané po pětimetrových záběrech. Zárodky pro letmou betonáž byly po dobu výstavby podepřené na konstrukci kotvené pouze v hlavici pilíře. Na tomto mostním objektu bylo celkem 5 zárodků, přičemž po určitou dobu byly na všech současně nasazeny vozíky letmé betonáže.  Při každém ze zárodkových pilířů byl po dobu celé výstavby postaveni věžový jeřáb, jehož přesné umístění, výška a vyložení několik měsíců dolaďoval jejich pronajímatel společnost JVS spolu se stavbou.

Samotná nosná konstrukce je navržena jako monolitický spojený trám, uzavřeného komorového průřezu s předpjetím. V podélném směru má konstantní spád 3,6 % (stoupá ve směru staničení) a půdorysně přechází z přímé trasy do pravotočivého oblouku.

Šířka mostu je 13,41 m a výška nosné konstrukce se mění od 2,702 do 5,003 m. Nejvyšším místem celého mostu je křížení s Gorilovým potokem, kde se povrch mostu nachází 86 metrů nad terénem. Na konstrukci mostu bylo použito celkem 2 030 tun výztuže a 12 tisíc m3 betonu. Kvůli značné výšce bylo na dopravu betonu na tři nejvyšší pilíře použito stacionární čerpadlo.

Most SO 244 „Valy“ je součástí 12,3 km dlouhého úseku dálnice a nachází se nedaleko Česko – Polsko – Slovenské hranice. Dálniční úsek se staví v náročném členitém terénu. Začíná křižovatkou v obci Svrčinovec a pokračuje přes obce Čierne a Skalité. Na úseku se nacházejí dva tunely a celkem 17 mostních objektů. Stavba byla zahájena v říjnu 2013 a termín ukončení výstavby se plánuje na říjen 2016. Za realizaci stavby odpovídá sdružení „Združení Diaľnica D3 SVRČINOVEC – SKALITÉ,“ jehož lídrem je společnost Váhostav ‑ SK, a. s. a dodavatelem jeřábů společnost Jeřábový a výtahový servis, s. r. o.

JEŘÁBY ÚCTYHODNÝCH PARAMETRŮ

O tom, že se jedná o impozantní stavbu, která se hned tak nevidí, svědčí i velikost jeřábů, bez kterých by stavba nebyla možná. Pro každý z pěti zárodků bylo nutné postavit jeden jeřáb, který je na stavbě k dispozici od začátku až do konce. Všech pět jeřábů přitom bylo nutné kotvit do samostatných základů. Nebylo tedy nutné další boční kotvení. A to i přesto, že nejvyšší jeřáb měl pod hákovnici neuvěřitelných 94,4 m (mimochodem vylézt na nejvyšší z jeřábů trvá trénovanému jeřábníkovi v průměru cca 15 minut, cesta dolů pak zabere okolo 8 minut). Ani ostatní jeřáby však nejsou žádní drobečkové. Dva z nich přesahují svou výškou sedmdesát metrů pod hák, měří konkrétně 78,5 m a 73,6 m. Zbylé dva pak měří 47,9 m a 46,3 m.

Toto technické řešení stavba velmi ocenila při výstavbě pilířů, protože díky tomu nebylo nutné jeřáby překotvovat. Stejně jako byla náročná příprava a plánování celé výstavby mostu, tak i plánování jeřábů byl dlouhý a náročný proces. Bylo nutné navrhnout jejich počet, typ a umístění tak, aby splňovaly požadavky stavby a zároveň aby nabídly co nejefektivnější řešení. Takový návrh, společně se zprostředkováním dodávky kompletního servisu jeřábů a obsluhy jeřábů, zajistila společnost Jeřábový a výtahový servis s. r. o.

HISTORIE MÍSTA A PŮVOD NÁZVU MOSTU

Pojmenování mostu „Valy“ není pouhým výmyslem stavařů, ale má své opodstatnění v historii. V bezprostřední blízkosti nově budovaného mostu se totiž v minulosti nacházelo pohraniční opevnění. Tento hraniční val byl vybudován před 18. stoletím a rozprostíral se na celém vrcholu kopce a jeho jižním svahu a tvořily jej malé pevnosti spojené právě valy a příkopy. Jeho funkcí bylo hlídat tehdejší hranice. S nadhledem by se dalo říct, že podobnou funkci bude plnit i most „Valy“ protože už nyní je z něj fascinující výhled nejen na Slovensko, ale i přilehlé vesničky v sousední České a Polské republice. Nedaleko něj se totiž nachází bod trojmezí, kde se spojuje hranice právě těchto zmíněných tří států.

zdroj článku