Profil spoločnosti

stredisko Čechy  |  stredisko Morava  |  stredisko Slovensko

Jeřábový a výtahový servis s.r.o. (JVS) je špecializovaná firma zabezpečujúca služby v oblasti vežových žeriavov v rámci Slovenskej a Českej republiky, prípadne okolných štátov.

Už od roku 1992 sa spoločnosť JVS špecializuje na prenájom a predaj vežových žeriavov nemeckej výroby značky Liebherr. Strojový park je neustále obnovovaný, pričom so 60 strojmi je spoločnosť jedným z najväčších prenajímateľov týchto žeriavov v Česku a na Slovensku. JVS zaisťuje okrem predaja a prenájmu tiež prepravu vežových žeriavov na špeciálnych podvozkoch, montáže, demontáže, revízie a servis žeriavov.

Spoločnosť vlastní certifikát odbornej spôsobilosti vydaný ITI Praha, TI Bratislava a Liebherr Biberach. Zamestnanci JVS sú pravidelne školený v školiacom stredisku firmy Liebherr v nemeckom Biberachu.

Stredisko Praha Měcholupy pre región Čechy

Poskytuje plný rozsah parku vežových žeriavov pre región Čechy. Za svoju históriu od roku 2000 realizovala ako aj projekty občianskej vybavenosti, tak aj projekty priemyselných a infraštrukturálnych objektov.

Vedenie strediska

32.jpgIng. Tomáš Vacek - Tomáš Vacek vyštudoval obory ekonomiky a strojného inžinierstva na VUT v Brne a University of Wisconsin, USA. Pred nástupom do JVS zberal skúsenosti v medzinárodných korporáciách ako analytik a poradca v obore finančných služieb a technológií za firmu Accenture, a neskoršie ako hlavný poradca medzinárodnej účtovnej a poradenskej firmy PricewaterhouseCoopers v Ljubljani Slovinsko. Jeho najväčšími klientmi boli Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Triglav, Nova Ljubljanska banka a Lek Novartis.

Do JVS nastúpil v roku 2007. Hovorí plynule anglicky, slovinsky a nemecky a je zodpovedný za región Čechy.

Adresa střediska

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o.
Kutnohorská 425
Praha Měcholupy
Tel: +420 6602 116 728
Email: praha@jvsjeraby.cz
Web: www.JVSjeraby.cz

Stredisko Otrokovice pre región Morava a Rakúsko

Sídlo spoločnosti a pôvodná centrála pre činnosť firmy. Disponuje kompletným parkom vežových žeriavov k prenájmu. Jedná sa o ústredie spoločnosti so sídlom vedenia a centrálnych zložiek firmy. Dodáva žeriavy aj do Viedne a oblasti severného Rakúska.

Vedenie strediska 33.jpg

Ing. Antonín Vacek - Vyštudoval fakultu strojársku na VUT v Brne v roku 1969. Od štúdií pôsobil do roku 1991 v spoločnosti PSG Zlín postupne na funkciách stavbyvedúceho a vedúceho mechanizačného závodu a viedol projekty v zahraničí.

V roku 1991 založil spoločnosť JVS, postupne zdesaťnásobil obrat, kompletne zmodernizoval a rozšíril spoločnosť na celé územie Českej republiky a na Slovensko. Hovorí česky a srbo-chorvatsky. Je revíznym technikom zdvíhacích zariadení.

Adresa střediska

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o.
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 922 212,+420 602 116 728
Fax: +420 577 922 212
Email: otrokovice@jvsjeraby.cz
Web: www.JVSjeraby.cz

Stredisko Bratislava pre región Slovensko a Rakúsko

Za svoju trojročnú históriu dodala spoločnosť svoje žeriavy na početné stavby v Bratislave a celom západnom Slovensku až po Banskú Bystricu. Svoje žeriavy dodáva po celom západnom Slovensku zo stavebného dvora v Nitre.

Vedenie strediska

31.jpgIng. Petr Vacek - V roku 2002 vyštudoval fakultu medzinárodných vzťahov a v roku 2003 dokončil fakultu managementu na VŠE v Prahe. Študoval vo Švajčiarsku, v USA a v Dánsku na Kodanskej Univerzite. Po štúdiách sa začal venovať riadeniu a organizácii v holdingu Gama Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti Roland Berger Strategy Consultants pričom ako Senior Consultant sa na projektoch v západnej a východnej Európe a v severnej Amerike venoval stavebníctvu a službám.

Od roku 2008 má v spoločnosti JVS na starosti Slovenský trh a obchodnú stratégiu firmy. Hovorí plynule anglicky a nemecky.

Adresa střediska

JVS Slovensko, s.r.o.
Sasinkova 6
811 08 Bratislava
Tel: +421 911 116 728
Email: bratislava@jvszeriavy.sk
Web: www.JVSzeriavy.sk

Referenční instalace
JVS žeriavy - rýchle kontakty

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o.
JVS Slovensko, s.r.o.

región Slovensko +421 911 116 728
región Čechy +420 602 116 728
región Morava +420 602 116 728
región Rakousko +421 911 116 728

ďalšie kontakty